Az esedékessé vált számlák kiegyenlítése, valamint a fizetési fegyelem egyre több vállalkozás számára jelent komoly problémát. Irodánk a hitelezők érdekeit hatékonyan képviselve, kimagasló eredménnyel nyújt komplex szolgáltatást a követeléskezelés területén vállalkozásoknak és magánszemélyeknek egyaránt.

Megbízásunk keretében a követelés előzményeinek, jogalapjának és összegszerűségének alapos vizsgálatát követően teszünk javaslatot azon igényérvényesítési módra, amely jogi megítélésünk, tapasztalataink alapján az adott esetben a legcélszerűbbnek mutatkozik.

Szolgáltatásaink:

  • Szerződéskötést megelőző jogi tanácsadás, melynek célja a jövőbeni követelés azon jogi eszközeinek biztosítása, melyek az adós önkéntes teljesítésének elmaradása esetére garantálják a követelés hatékonyabb érvényesítését;
  • Az adós általi önkéntes teljesítést elősegítő biztosítékok szerződésekbe történő beépítése (zálogjog, kezesség, bankgarancia, óvadék, foglaló, váltó, biztosítéki célú opció);
  • Fizetési felszólítások elkészítése;
  • Követelés érvényesítésének peren kívüli megkísérlése (levelezés, a két fél közötti tárgyalás elősegítése, tartozás elismerések, tartozásátvállalások, egyezségek elkészítése, fizetési meghagyásos eljárás);
  • Képviselet a bírósági eljárásban és a bírósági végrehajtásban;
  • Képviselet a csőd és felszámolási eljárásban;
  • Az adóson kívüli harmadik személyekkel szembeni igényérvényesítés (különösen a zálogkötelezettel és a kezessel szembeni, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tagjaival és a fedezetelvonó szerződést kötő személlyel szembeni jogérvényesítés).
  • Követeléskezelési tevékenységünk célja Megbízóink eredményes gazdálkodásának biztosítása, kintlévőségeik és adósságállományuk csökkentése, valamint lehetőség szerint annak megszüntetése.