A versenyjoggal a társaságok általában akkor találkoznak, amikor a versenytársuk valamilyen módon sérti az érdekeiket, tisztességtelenül jár el, megtéveszti a fogyasztókat, jellegbitorlást követ el, megtévesztő reklámot használ, vagy más módon befolyásolja a tisztességes versenyt. Irodánk közreműködik ezen vitás helyzetek békés, illetve jogi úton történő rendezésében is.

Nélkülözhetetlennek tartjuk ugyanakkor, hogy a társaságok saját reklámozási és egyéb gazdasági tevékenységüket is vizsgálják, vizsgáltassák át versenyjogi szempontból. Számos alkalommal vettünk részt kockázatfeltáró elemzések készítésében, átvilágítások lefolytatásában. Fontosnak tartjuk a szerződések, üzleti gyakorlatok versenyjogi szempontú elemzésére, véleményezésére irányuló munkát is.

A versenyjog területén nyújtott szolgáltatásaink elsősorban:

  • vállalkozások versenyjogi szempontok szerinti átvilágítása;
  • versenyjogi tanácsadás;
  • versenyhatóság eljárásában nyújtott képviselet;
  • szerződések versenyjogi szempontú véleményezése;
  • peren kívüli, illetve peres eljárás során nyújtott képviselet.