A védjegy egy olyan megjelölés (szó, jelmondat, logó, ábra, de akár grafikailag ábrázolható hang vagy térbeli forma is lehet), amely alapján a bejelentő termékei, szolgáltatásai megkülönböztethetőek, beazonosíthatóak lesznek.
Persze nem minden elnevezés, megjelölés védjegy. Mitől több mégis? A védjegyet az oltalom alapján kizárólag a bejelentő használhatja az adott áruk vagy szolgáltatások kapcsán, az engedély nélküli felhasználásokkal szemben pedig felléphet. A védjegy megkülönböztető képességet, könnyebb azonosíthatóságot és védelmet biztosít.

A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos, vagy ahhoz összetévesztésig hasonló megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak vagy hasonlóak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel. Jóhírnevű védjegy esetében azonban semmilyen áru vagy szolgáltatás esetében nem használható azonos vagy hasonló megjelölés, amennyiben a használat sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

Amennyiben valaki mégis engedély nélkül használja a védjegyet, úgy lehetőség van bírósághoz fordulni és kérni a további jogsértés megszüntetését, az elért gazdagodás visszatérítését, kártérítés megállapítását.

Irodánk az eljárás valamennyi szakaszában közreműködik, a védjegykutatástól a védjegy lajstromozása iránti eljárás során történő képviseletig, illetve a lajstromozást követően a védjegyekre alapított igények érvényesítésével is foglalkozunk (védjegyperek, törlési eljárások).